Обучението в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ има за цел
да открива силните страни на всеки ученик

и да инвестира време и енергия в тяхното развитие

НАПРАВЛЕНИЯ

Чрез своите учебни планове и иновативни образователни методи, екипът на училището цели да развие в своите Скрий Прочети още

Целта на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е българската история да се преподава като приказка, без наизустяване Скрий Прочети още

В ЧСУ „Цар Симеон Велики“ вярваме, че чрез физическо възпитание и спорт, учениците подобряват не само Скрий Прочети още

От ЧСУ „Цар Симеон Велики“! развиваме креативния си потенциал и способностите за логическо мислене на нашите ученици.

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета и подзаконовите нормативни актове, регулиращи материята, на основание заповеди № РД14-64 /27.08.2015 и РД 14-67/10.09.2015 на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

TOP